Ordinace

Ordinace pro nemocné denně po telefonické konzultaci na našem tel. čísle 602 324 435. Prevence jsou zvány také přesně na čas. Na středisku jsme denně od 7,30 do 15,00hod. Děkujeme.


  • Středisko je otevřeno 15 minut před ordinační dobou.
  • Poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby nebo jak určí lékař.
  • Pořadí pacientů určuje lékař!
  • Hodina objednání je čas, kdy pacient čeká na vyšetření, není to doba začátku vyšetření.

Vážení rodiče,
Vaše děti jsou zvány na preventivní prohlídky zasláním CGMesky (SMS zprávy) do Vašich mobilních telefonů. Pokud Vám termín nevyhovuje, nevolejte na číslo, z které SMS přichází, ale na číslo ordinace  602 324 435 .
Děkujeme.

Audiometrický screening sluchu u dětí ve věku 5let.
Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity) a zaznamenává, jak dítě slyší vyšetřované tóny. Výsledek vyšetření vyhodnotí ORL lékař nebo foniatr. V případě zachycení poruchy sluchu zajistí ORL lékař následnou péči k odstranění poruchy sluchu dítěte.
Vyšetření možno provést v ORL ordinaci v Rakovníku – MUDr.M.Homerová – objednání telefonicky : 732 363 863 nebo osobně.

Možnost platby platební kartou.

  • Husovo náměstí 2/I
    269 01 Rakovník
  • Mobil 602 324 435